thanh ly hang cu

Hotline : 0988662280
  • SLDIE

THU MUA NỘI THẤT CŨ

Giá bán: Liên hệ

THU MUA KỆ INOX NHÀ HÀNG

Giá bán: Liên hệ

THU MUA BAN GHẾ NHÀ HÀNG

Giá bán: Liên hệ

THANH LÝ máy LẠNH ĐỨNG

Giá bán: Liên hệ

THANH LÝ BẾP ÂU 4 HỌNG

Giá bán: 13,000,000 VNĐ

THANH LÝ VÀ THU MUA GIƯỜNG MATXA

Giá bán: 1,500,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ

THANH LÝ KỆ BẾP NHÀ HÀNG

Giá bán: Liên hệ

THANH LÝ NỒI VÀ XE INOX

Giá bán: 3,000,000 VNĐ

THANH LÝ LÒ QUAY VỊT GÀ

Giá bán: 2,000,000 VNĐ

THANH LY BAN MAT DA CHAN SAT

Giá bán: 550,000 VNĐ

THU MUA THANH LÝ BÀN GHẾ CŨ

Giá bán: Liên hệ

THANH LÝ BÀN GHẾ CAFE KIỂU

Giá bán: 1,000,000 VNĐ

THANH LÝ DÀN KARAOKE GIA DINH

Giá bán: Liên hệ

THANH LÝ BÀN GHẾ CŨ QUÁN CAFE

Giá bán: 1,000,000 VNĐ